Zásady ochrany osobních údajů

 

Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 1. 1. 2022

Aktualizováno: 01.01.2022

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zásady Milana Šuriny ohledně shromažďování a používání údajů, které shromažďujeme, když přistupujete na https://couriernet.cz (dále jen „Služba“). Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují vaše práva na ochranu osobních údajů a způsob, jakým jste chráněni podle zákonů na ochranu osobních údajů.

Používáním naší služby souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Nepřistupujte k naší službě ani ji nepoužívejte, pokud nesouhlasíte se shromažďováním a používáním vašich informací, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny pomocí generátoru zásad ochrany osobních údajů CookieScript .

Milan Šurina je oprávněn tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit. K tomu může dojít bez předchozího upozornění.

Milan Šurina uveřejní upravené Zásady ochrany osobních údajů na webu https://couriernet.cz

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Informace, které shromažďujeme

Při používání naší služby budete vyzváni, abyste nám poskytli osobní údaje používané k tomu, abychom vás kontaktovali nebo identifikovali. https://couriernet.cz shromažďuje následující informace:

 • Údaje o použití
 • Číslo mobilního telefonu
 • E-mail
 • Profil na sociálních sítích
 • Pracovní adresa
 • Domovní adresa
 • Aktuální poloha
 • Jméno
 • Příjmení

Údaje o použití zahrnují následující:

 • Adresa internetového protokolu (IP) počítačů přistupujících k webu
 • Požadavky na webové stránky
 • Odkazující webové stránky
 • Prohlížeč používaný pro přístup k webu
 • Čas a datum přístupu

Jak shromažďujeme informace

https://couriernet.cz od vás shromažďuje a přijímá informace následujícím způsobem:

 • Když vyplníte registrační formulář nebo jinak odešlete své osobní údaje.

Vaše údaje budou uloženy po dobu až 100 dnů poté, co již nebudou vyžadovány k poskytování služeb. Vaše údaje mohou být uchovávány po delší dobu pro účely hlášení nebo vedení záznamů v souladu s platnými zákony. Informace, které vás osobně neidentifikují, mohou být uloženy na dobu neurčitou.

Jak používáme vaše informace

https://couriernet.cz může použít vaše údaje k následujícím účelům:

 • Poskytování a udržování naší Služby, jakož i sledování používání naší Služby.
 • Pro jiné účely. Milan Šurina použije vaše informace k analýze dat k identifikaci trendů používání nebo určení účinnosti našich marketingových kampaní, bude-li to vhodné. Vaše údaje použijeme k vyhodnocení a zlepšení našich služeb, produktů, služeb a marketingového úsilí.
 • Správa vašeho účtu. Vaše osobní údaje mohou umožnit přístup k mnoha funkcím naší Služby, které jsou dostupné registrovaným uživatelům.
 • Abychom vás kontaktovali. Milan Šurina vás bude kontaktovat e-mailem, telefonem, SMS nebo jinou formou elektronické komunikace související s funkcemi, produkty, službami nebo bezpečnostními aktualizacemi, bude-li to nutné nebo přiměřené.
 • Abychom vás informovali o novinkách, obecných informacích, speciálních nabídkách, nových službách a událostech.
 • Sběr ohlasů a zpětné vazby od zákazníků. Pokud sdílíte posudek nebo recenzi o své zkušenosti s používáním naší služby, bude sdílena nebo jinak použita na webových stránkách.
 • Správa zákaznických objednávek. Vaše e-mailová adresa, telefonní číslo, profily na sociálních sítích a další informace o uživatelském účtu budou použity ke správě objednávek zadaných prostřednictvím naší Služby.
 • Administrativní informace. Vaše osobní údaje budou použity jako součást provozu našich postupů správy webových stránek.
 • Komentáře mezi uživateli. Vaše informace, jako je vaše přezdívka, osobní obrázek nebo e-mailová adresa, budou veřejně viditelné, když odešlete komentáře uživatele.
 • Řešení sporů a ochrana webu. Vaše údaje budou použity v případě právního sporu k vyřešení problémů souvisejících s naší Službou.
 • Za plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám pomohou s vývojem, plněním a dodržováním kupní smlouvy na produkty nebo služby, které jste si zakoupili prostřednictvím naší služby.

Jak sdílíme vaše informace

Milan Šurina bude případně sdílet vaše údaje v následujících situacích:

 • S vaším souhlasem. Milan Šurina bude sdílet vaše údaje za jakýmkoli účelem s vaším výslovným souhlasem.
 • Sdílení s ostatními uživateli. Informace, které poskytnete, mohou zobrazit ostatní uživatelé naší Služby. Při interakci s jinými uživateli nebo registraci prostřednictvím služby třetí strany, jako je služba sociálních médií, mohou vaše kontakty ve službě třetí strany vidět vaše informace a popis vaší činnosti.

Sdílení třetí stranou

Vaše údaje mohou být zveřejněny z dalších důvodů, včetně:

 • Dodržování platných zákonů, nařízení nebo soudních příkazů.
 • Reakce na tvrzení, že vaše používání naší služby porušuje práva třetích stran.
 • Vymáhání smluv, které s námi uzavřete, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Soubory cookie

Cookies jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládají webové stránky, které navštívíte. Webové stránky používají soubory cookie, které uživatelům pomáhají efektivně se pohybovat a provádět určité funkce. Soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek, lze nastavit bez vašeho svolení. Všechny ostatní soubory cookie musí být před nastavením v prohlížeči schváleny.

 • Nezbytně nutné cookies. Nezbytně nutné soubory cookie umožňují základní funkce webových stránek, jako je přihlášení uživatele a správa účtu. Bez nezbytně nutných souborů cookie nelze webovou stránku správně používat.

Bezpečnostní

Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá. https://couriernet.cz využívá řadu bezpečnostních opatření, aby zabránil zneužití, ztrátě nebo změně údajů, které jste nám poskytli. Protože však nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které nám poskytujete, musíte k naší službě přistupovat na vlastní nebezpečí.

Milan Šurina nenese odpovědnost za výkon webových stránek provozovaných třetími stranami ani za vaše interakce s nimi. Když opustíte tento web, doporučujeme vám zkontrolovat postupy ochrany osobních údajů na jiných webech, se kterými komunikujete, a určit přiměřenost těchto postupů.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte následujícími způsoby:

Jméno: Milan Šurina

Adresa: K Jízdárně 429, Doubravčice CZ 282 01

Email: info@couriernet.cz

Webové stránky: https://couriernet.cz

Telefon: 420 739 141 414

S jakýmikoli dotazy nebo připomínkami, které máte v souvislosti se zpracováním vašich údajů, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese Milan Šurina, info@couriernet.cz, 420 739 141 414.